Модальные глаголы в английском языкеТип: реферат

Язык: украинский

Дата добавления: 12.05.2012

Размер файла: 30,4 KB

Формат: rtf

 

Краткое описание работы

Модальні дієслова -це клас допоміжних дієслів, що об’єднуються з формою основи дієслова, щоб створювати фрази дієслова із широкою розмаїтістю значень. Модальні допоміжні дієслова, такі як can, could, will, would, may, might, shall, should, і must, також, як деякі інші вирази такі як, ought to had better, would (чи had) rather, що також наділені модальністю і мають визначені значення.
Модальні дієслова мають тільки одну форму. Жодне із них не має s-форму або форму — ing , і, хоча could, would, might, і should є формами минулого часу модальних дієслів can, will, may, і shall, потрібно зауважити, що найбільш зручний варіант — розглядати кожне модальне дієслово, як окремий розділ. Крім того ці слова можуть мати значення, котрі не віддзеркалюють минулий час будь-якого з дієслів. Модальні дієслова в стверджувальній формі як правило вимовляються зі слабким наголосом. Вони виражають думки, судження, можливості, наміри, ймовірність, не маючи нічого загального з об’єктивними подіями. Значення модальності можуть передавати і деякі дієслова, що вживаються з часткою to (have to , be going to , be supposed to і ін.)
А зараз ми розглянемо всі основні модальні дієслова, як засоби вираження модальності в сучасній англійській мові, що ми регулярно використовуємо в нашій промові. Наприклад: Модальне дієслово Can вживається: для вираження фізичної й інтелектуальної спроможності або майбутнього часу. He can swim very fast . Can you tell me the answer to this question? I can give it to you tomorrow .
Також дане дієслово може вживатись для вираження дозволу, як у нижченаведеному прикладі. I ‘m sorry , sir ( a policeman speaking ) , you can’t park there .You can go to the movies this afternoon if you want to .